รายการสินค้า มัตซูกามื รุ่น Classic

สวิตช์ไฟฟ้า
มาตรฐาน
เต้ารับไฟฟ้า
มาตรฐาน
หน้ากาก
อื่นๆ

สวิตช์1ทาง รุ่น SW1P 6A 250V~

สวิตช์1ทาง รุ่นSW1P-2 16A 250V~

TIS.824-2531

เต้ารับไฟฟ้า2ขา 10A 250V~ รุ่น RP1
-

หน้ากาก1ช่อง รุ่น AMSK1

เต้ารับทีวี รุ่น RTV

สวิตช์2ทาง 6A250V~ รุ่น SW3W

สวิตช์2ทาง 16A 250V~ รุ่น SW3W-2

TIS.824-2531

เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมสายดิน 16A 250V~ รุ่น RP1G-2

TIS.166-2549

หน้ากาก1ช่อง(ขนาดL) รุ่น AMSK เต้ารับโทรศัพท์ รุ่น RTP
    เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมสายดิน ชนิดขากลมแบน 16A 250V~ รุ่น RP2G
TIS.166-2549

หน้ากาก2ช่อง รุ่น AMSK2

เต้ารับ3ที่ รุ่น RP3W
       

หน้ากาก3ช่อง รุ่น AMSK3

เต้ารับสามทาง รุ่นF502
       

หน้ากากฝาปิด รุ่นAMSK0

 
        หน้ากาก4ช่อง รุ่น AMSK4  
        หน้ากาก6ช่อง รุ่น AMSK6  
        ฝาปิดหน้ากาก รุ่น AMSK0  

รายการสินค้า U N I C  fenix series

สวิตช์ไฟฟ้า Switch มอก. เต้ารับไฟฟ้า Receptacle มอก. หน้ากาก Coverplate อื่นๆ Signal outlet

สวิตช์1ขั้ว 16A 250V~ รุ่น F100

TIS.824-2531

เต้ารับไฟฟ้า2ขา 16A 250V~ รุ่น F200

-

หน้ากาก1ช่อง รุ่นX400-xx

 

 

เต้ารับทีวี รุ่น F301

สวิตช์2ทาง 16A 250V~ รุ่น F101

TIS.824-2531

เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมสายดิน ชนิดขากลมแบน 16A 250V~ รุ่น F201

TIS.166-2549

หน้ากาก1ช่อง(ขนาดL) รุ่นX401 -xx

เต้ารับโทรศัพท์ รุ่น F302

สวิตช์กระดิ่งกันน้ำ 1A 250V~ รุ่น F103  

เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมสายดิน ชนิดขากลมแบน 16A 250V~ รุ่น F202

TIS.166-2549

หน้ากาก2ช่อง รุ่นX402-xx

เต้ารับคอมพิวเตอร์ รุ่นX303 CAT5

       

หน้ากาก3ช่อง รุ่น X403-xx

 
       

หน้ากาก3ช่อง รุ่น X403-RD

 
       

หน้ากาก4ช่อง รุ่น X404-xx

 
       

หน้ากาก6ช่อง รุ่นX406 -xx

 

หมายเหตุ XX : สีของหน้ากาก

รหัสสี RD:แดง YL:เหลือง PK:ชมพู BL:ฟ้า GR:เขียว BR:น้ำตาล GY:เทา